Lễ viễng đồng chí: Giàng Seo Phần thương binh liệt sỹ


[ad_2]

Năm 1946 đồng chí thăm gia cách mạng giúp bạn Lào và đã hy sinh đôi chân tại nước bạn Lào…/./

source
[ad_1]

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.